Van Steen Naar Beeld is de website van Jolanda Köhler. Zij is onder andere beeldhouwer in steen.

http://www.vansteennaarbeeld.com